ΟΡΟΙ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της εταιρίας «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Υπηρεσίες Αυτοκινήτων Ανώνυμη Εταιρία». Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Ο ιστότοπος www.pmbeshop.gr τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Υπηρεσίες Αυτοκινήτων Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο “K.P. SERVICES A.E.”, εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedez-Benz, που εδρεύει στην οδό Αναπαύσεως αριθμ. 1, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης – Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 998757146 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310.384051, email: info@kdpapadopoulos.gr. Οι Όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (http://pmbeshop.gr), εφεξής οι «Όροι», καθορίζονται από το παρόν έγγραφο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο το οποίο αναφέρεται σε αυτό. Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις χρήσης περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά. Η Daimler AG και η Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε χρησιμοποιούν ένα σύστημα επιλεκτικής διανομής για την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση και τη διανομή ανταλλακτικών, το οποίο βασίζεται σε καθαρά ποιοτικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συνεργείο, το οποίο πληροί τις Προδιαγραφές υπηρεσιών Mercedes-Benz για μετά την πώληση και τις Προδιαγραφές smart για υπηρεσίες μετά την Πώληση εντάσσεται στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Mercedes-Benz και smart, αντίστοιχα (ποιοτική επιλογή), και ότι απαγορεύεται η πώληση Γνήσιων Ανταλλακτικών Μercedes-Benz και smart σε μεταπωλητές που δεν εντάσσονται στο αντίστοιχο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών (μη εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές). Η «Κ.Δ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» ως εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Mercedes-Benz είναι αρωγός και θεματοφύλακας των ποιοτικών κριτηρίων που θέτουν η Daimler AG και η Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. Σκοπός των κάτωθι όρων είναι να τεθούν οι απαραίτητες προδιαγραφές, προκειμένου να αποτραπούν οι πωλήσεις Γνήσιων Ανταλλακτικών Mercedes-Benz και smart σε μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν αφενός στην προστασία του καταναλωτή από παραεμπόρους και αφετέρου στην προστασία του ποιοτικού συστήματος επιλεκτικής διανομής που έχει καθιερώσει η Daimler AG για τις εταιρείες της. Τα ανταλλακτικά που διατίθενται στο παρόν e-shop είναι εμπορεύματα που πρόκειται να εγκατασταθούν εντός ή επί ενός αυτοκινήτου οχήματος, ώστε να αντικαθιστούν μέρη του οχήματος αυτού, περιλαμβανομένων εμπορευμάτων όπως τα λιπαντικά, που είναι απαραίτητα για την χρήση ενός αυτοκινήτου οχήματος, με την εξαίρεση των καυσίμων. Τα Γνήσια Ανταλλακτικά των αντίστοιχων εταιρειών του Ομίλου Daimler είναι ανταλλακτικά που προορίζονται για οχήματα των αντίστοιχων εταιρειών του Ομίλου Daimler και φέρουν την αντίστοιχη επωνυμία της Daimler από τη Daimler AG ή τη συνδεδεμένη εταιρεία της Daimler AG που κατασκευάζει τα οχήματα ή κατ’ εντολή της Daimler AG ή της εν λόγω συνδεδεμένης εταιρείας της Daimler AG. H «Κ.Δ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» είναι υποχρεωμένη να προβαίνει στην πώληση Γνήσιων Ανταλλακτικών μόνο σε τελικούς πελάτες και λοιπούς Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές, με επαγγελματική εγκατάσταση εντός της Περιοχής Ισχύος της Σύμβασης (ΕΕ+ΕΖΕΣ), καθώς και σε ανεξάρτητους Επισκευαστές με επαγγελματική εγκατάσταση εντός της Περιοχής Ισχύος της Σύμβασης που χρησιμοποιούν αυτά τα ανταλλακτικά για την επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων Mercedes-Benz και smart.

Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευθείτε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου, διότι χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε όπως δεν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pmbeshop.gr. H «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Ο Χρήστης και η Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., αποδέχονται έκαστος την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail), όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τους ίδιους με την συμμετοχή τους και με την χρήση της εφαρμογής, από το διαχειριστή του, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί αυτά σε τρίτα πρόσωπα με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας – παροχής των υπηρεσιών της και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής της θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 138(I)/2001 και όλες τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενη στην τήρηση των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Νόμος 112(Ι)/2004) όπως και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, όπως και να συμμορφώνεται σχετικά για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία του χρήστη που καταγράφονται από τη «Κ. Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» κατά τη διάδραση του στις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης. Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη όπως δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρησης στοιχείων.

Είδος προσωπικών δεδομένων:
Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας είναι τα εξής:

• το πλήρες ονοματεπώνυμο του
• η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
• η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
• τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
• ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
• η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας είναι τα εξής:
• το πλήρες ονοματεπώνυμο του
• η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
• η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
• τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
• ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας• η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η εταιρία μας ανά σκοπό επεξεργασίας είναι τα εξής:

i. Για την εκτέλεση της σύμβασης (για να μπορεί, δηλαδή, ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του
• το πλήρες ονοματεπώνυμο
• τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
• τη διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
• τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
• τον αριθμό ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
• την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη/πελάτη
• προϊόντα που αγοράστηκαν
• ιστορικό παραγγελιών

Ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

ii. Για ανάλυση της εξατομικευμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρίας ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε το μέλος να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του, η εταιρία μας θα επεξεργάζεται επιπροσθέτως τα κατωτέρω δεδομένα για το μέλος:
- Προϊόντα που έχει αγοράσει
- Συχνότητα επισκέψεων
- Προϊόντα που έχει βάλει στο καλάθι του ή στην λίστα αγαπημένων
-Δημογραφικά στοιχεία που έχει δηλώσει
- Έτη παραμονής του ως εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης
- Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
- Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά
- Iστορικό παραγγελιών

iii. Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία. για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της.
Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

iv. O εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία της με αυτόν, στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει. Επίσης, όταν αποστέλλονται μέσω SMS/viber/email κλπ στον εγγεγραμμένο χρήστη-πελάτη ενημερώσεις για αλλαγές των όρων χρήσης με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ) για την απόδειξη ότι το μέλος έχει λάβει την ενημέρωση.

v. Αποδέκτες δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του χρήστη-πελάτη δύνανται να είναι: i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της. ii. Οι φορολογικές κλπ ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου iii. Η εταιρεία με την επωνυμία «SITE-UP.GR», η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM και η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρίας μας και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην εταιρία μας τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία με την ως άνω εταιρεία. iv. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίας (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων, υπηρεσίες εγκατάστασης προϊόντων και υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρίας μας και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την εταιρίας μας ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Κατά την καταχώριση, πρόσβαση ή/και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους οι υπάλληλοί και προστηθέντες της συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. H εταιρία απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών-πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.).

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βασίζονται στους κάτωθι σκοπούς:

1. Διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστης της Πλατφόρμας: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των όρων που διέπουν τη χρήση της πλατφόρμας, προκειμένου να μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης στην πλαρφόρμα, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε την εγγραφή σας.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την πρόσβαση ή τη σύνδεση μέσω ενός κοινωνικού δικτύου, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσης που δίνετε κατά τη στιγμή της έγκρισης της μεταφοράς των δεδομένων σας από το κοινωνικό δίκτυο.

2. Ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών: Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών με εσάς.

3. Εξυπηρέτηση πελατών: θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται από εσάς μέσω των διαφόρων υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που εγείρετε. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με την παραγγελία σας ή με το προϊόν/ υπηρεσία που αποκτήθηκε μέσω της πλατφόρμας, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς.

4. Μάρκετινγκ: Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ λόγω της συγκατάθεσης που μας δίνετε π.χ. όταν αποδέχεσθε να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες μέσω διάφορων μέσων, όταν μας εξουσιοδοτείτε να αποστέλλουμε ειδοποιήσεις push στην κινητή συσκευή σας, ή όταν αποδεχθείτε τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχετε σε μια προωθητική ενέργεια ή για να δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες σας στην Πλατφόρμα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας. Προκειμένου να σας προβάλλουμε εξατομικευμένες πληροφορίες, θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να καταρτίσουμε ένα προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς (όπως η περιήγηση που κάνετε, τις προτιμήσεις ή το ιστορικό αγορών σας) και τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε, όπως το εύρος ηλικίας ή τη γλώσσα, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή σας επιτρέπει να βελτιώσετε την εμπειρία σας ως χρήστης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

5. Έννομα συμφέροντα: Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης από το μέλος καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της.
6. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας: Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να αναλύσουμε τη χρηστικότητα της Πλατφόρμας και το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή ο σκοπός της είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών και να προσφέρει υπηρεσία υψηλότερης ποιότητας.

7. Συγκατάθεση – συναίνεση: Ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης καλείται να δώσει την ειδική, ξεκάθαρη και ελεύθερη συγκατάθεση του στην εξατομικευμένη ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε ο εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την εταιρία μας που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφαλή παροχή των υπηρεσιών μας και σεβόμαστε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Σχεδιάσαμε την Πολιτική Απορρήτου ώστε να σας ενημερώσουμε πλήρως σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτοί οι Όροι ενσωματώνουν ρητά την Πολιτική Απορρήτου. Για το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα διαβάστε αναλυτικότερα την Πολιτική Απορρήτου.

2. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

2.1. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε εφαρμογές της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

2.2. Αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή/και τις υπηρεσίες μας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή του απορρήτου τρίτου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (π.χ. εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών ή των Επαγγελματιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τους παραπάνω όρους, διατηρούμε το δικαίωμα μη παροχής των υπηρεσιών μας, αποκλεισμού πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας και αφαίρεσης των σχετικών δημοσιεύσεων και περιεχομένου.

2.3. Αποδέχεσθε ότι δεν θα επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και στο διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack). Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα.

2.4. Απαγορεύεται ρητά, είτε εσείς είτε οποιοσδήποτε τρίτος, να: α) αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, αναδημοσιεύσετε, μεταφορτώσετε, εμφανίσετε, μεταδώσετε ή διανείμετε μέρος ή σύνολο των παρεχόμενων από την «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» υπηρεσιών, β) χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε εφαρμογή ρομπότ, αράχνη, αναζήτησης ιστότοπου ή ανάκτησης ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή για την αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας, γ) να έχετε πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών με σκοπό την κατασκευή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ανταγωνίζεται τις δικές μας.

2.5. Απαγορεύεται εν γένει κάθε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», καθώς και τη δυνατότητα άλλων χρηστών να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.

2.6. Με την αποδοχή αυτών των Όρων, δηλώνετε ότι έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας ή σε περίπτωση που είστε ανήλικοι κάτω των 16 ετών, θα πρέπει υποχρεωτικά να μας δηλώνετε ότι έχετε λάβει σχετική γονική συναίνεση και ότι είστε σε θέση να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία των γονέων σας καθώς και την έγγραφη συγκατάθεσή τους.

2.7. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την πραγματοποίηση της κράτησης είναι αληθείς, ακριβείς και ενημερωμένες. Ενδέχεται να χρειαστούμε τις πληροφορίες αυτές για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

LΔιατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποτεδήποτε την παροχή των υπηρεσιών μας σε οποιονδήποτε και για κάθε λόγο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, γραφικών, κειμένων, διαθέσιμων υπηρεσιών κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ή/και τρίτους είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ή/και των τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

4.2. Απαγορεύεται: α) να τροποποιείτε, να μεταφράζετε, να δημιουργείτε ή να επιχειρείτε να δημιουργήσετε παράγωγα αντίγραφα ή αντίγραφο του λογισμικού ή του δικτυακού τόπου, είτε στο σύνολο είτε σε μέρος του, β) η αποσυμπίληση (decompilation), η αποσυναρμολόγηση, η μετατροπή του τελικού κώδικα (object code) σε πηγαίο κώδικα (source code), γ) να διανείμετε, εκχωρήσετε, διαμοιράσετε, χρονομισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, εκμισθώσετε ή μεταβιβάσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το λογισμικό ή την ιστοσελίδα προς όφελός σας.

4.3. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο, η αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, αναδιαμόρφωση, τροποποίηση, αποκάλυψη, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, εμφάνιση, λήψεις στιγμιότυπων, μεταφόρτωση ή η μετάδοση του υλικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», ούτε η πώληση ή εκχώρηση της χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

4.4. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται την ύλη και το περιεχόμενο αυτό, μόνο στην έκταση που ρητώς και εγγράφως εγκρίνεται από εμάς.

4.5. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες τρίτων που παρουσιάζονται σε εσάς μέσω της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. Η χρήση από εσάς λογισμικού τρίτου μέρους ή περιεχομένου που λαμβάνεται μέσω της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν μεταφέρει σε εσάς δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντα. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα λογισμικό ή περιεχόμενο τρίτων που διατίθενται σε εσάς μέσω της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά βάσει των όρων χρήσης ή της άδειας χρήσης του τρίτου μέρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ή τη συμφωνία άδειας χρήσης τρίτων μερών, μην κάνετε λήψη ή χρήση του λογισμικού ή του περιεχομένου τρίτου μέρους.

4.6. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει να διαγράψετε αμέσως οποιοδήποτε υλικό αποκτήθηκε παρανόμως.

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

5.1. Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις τρίτων (banners). Αυτοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των διαφημίσεων και είναι υποχρέωσή τους να διασφαλίσουν το ότι οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία (εθνική και ευρωπαϊκή). Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε διαφημίσεων τρίτου μέρους.

5.2. Στην ιστοσελίδα μας, στις υπηρεσίες ή σε οποιεσδήποτε εφαρμογές μας, μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν ελέγχει οποιονδήποτε από τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες ιστού αυτών των τρίτων και δεν γνωρίζει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τα προσωπικά δεδομένα, την πολιτική απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητά τους, ούτε εάν υπάρχουν ή όχι χρεώσεις. Αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη για τους εν λόγω τρίτους ιστότοπους ή υπηρεσίες ιστού. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους ιστότοπους τρίτων ή υπηρεσίες ιστού είναι στην αποκλειστική και απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια και η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν έχει καμία ευθύνη γι’ αυτό. Συμφωνείτε επίσης, ότι είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να αναστέλλουμε, αποκλείουμε την πρόσβαση ή να αποσύρουμε υπηρεσίες τρίτων, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προς εσάς. Σε περίπτωση τέτοιας αναστολής, αποκλεισμού ή απόσυρσης, δεν ευθυνόμαστε απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, εσόδων, εισοδήματος, υπεραξίας ή άλλων απωλειών.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1. Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και «όπως διατίθεται» χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή, σιωπηρή ή νόμιμη.

6.2. Δεν εγγυόμαστε ότι οι υπηρεσίες μας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, θα είναι ασφαλείς ή δίχως καθυστερήσεις ή σφάλματα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη για τα οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

6.3. Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μας θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι οποιαδήποτε σφάλματα θα διορθωθούν ή ότι οι υπηρεσίες μας θα είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

6.4. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων της κράτησης και των λοιπών δεδομένων που οι ίδιοι οι χρήστες καταχωρίζουν στην ιστοσελίδα μας.

6.5. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών ή / και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης) οφειλόμενη σε: α) τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό μας τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου, β) τυχόν τεχνικά προβλήματα ή δυσλειτουργίες των Internet Service Providers, γ) επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του χρήστη, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, δ) γεγονότα ανωτέρας βίας, και ε) παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας (λ.χ. φορολογικής, προστασίας προσωπικών δεδομένων κλπ), που σχετίζεται με τη χρήση των υπηρεσιών μας.

6.6. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και οι Επαγγελματίες δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση απέναντί σας ή έναντι τρίτων για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της, τις υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε εφαρμογές της ή με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση ή οποιοδήποτε είδος δυσλειτουργίας.

6.7. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας καθώς και για οποιοδήποτε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενο, δεδομένο, κείμενο, αρχείο, πληροφορίες, όνομα χρήστη, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, προφίλ, ηχητικά και βίντεο κλιπ, ήχους, μουσικά έργα, έργα πνευματικών δικαιωμάτων, εφαρμογές, συνδέσμους και άλλο περιεχόμενο ή υλικό υποβάλετε, δημοσιεύσετε ή προβάλλετε στον ιστότοπο της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ή μέσω αυτής.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

7.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε μονομερώς, να επεκτείνουμε ή να διακόψουμε οποτεδήποτε τις υπηρεσίες μας, ή μέρος αυτών, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές, μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. 7.2. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη έναντι σας ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση στις υπηρεσίες ή/και τις τιμές.

8. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ EMAILS (NEWSLETTERS)

8.1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ορισμένες από τις πληροφορίες ή τις ενημερώσεις που σας αποστέλλουμε πρέπει να είναι γραπτές. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα είναι κυρίως ηλεκτρονική. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή θα σας παράσχουμε πληροφορίες δημοσιεύοντας ανακοινώσεις στην πλατφόρμα μας. Συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι ειδοποιήσεις, πληροφορίες και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά είναι σε πλήρη συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική απαίτηση βάσει της οποίας η επικοινωνία αυτή πρέπει να γίνει εγγράφως. Αυτός ο όρος δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

8.2. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλει ενημερωτικά e-mails. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε.

8.3. Για την επιτυχή παράδοση των newsletters ουδεμία ευθύνη φέρει η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service Providers), που χρησιμοποιεί.

8.4. Τα newsletters ενδέχεται να καταλήξουν στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam folder), οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.

8.5. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά e-mails, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που περιέχεται στο newsletter.

9. ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διατηρούμε επίσης παρουσία σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter, το Pinterest και το Youtube. Οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρει η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτήν μέσω των λογαριασμών της στα social media, υπόκεινται στους παρόντες Όρους, εκτός και εάν, ρητώς και εγγράφως, συμφωνηθεί άλλως.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: Αναγνώριση Πελάτη Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password. Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Verisign, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών. Αυτόματη Αποσύνδεση Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall) Η πρόσβαση στα συστήματα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας. Κρυπτογράφηση Το σύστημα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα Το σύστημα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Απόρρητο Συναλλαγών Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» είναι εμπιστευτικές και η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Με την επιφύλαξη της Πολιτικής Απορρήτου, που αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα, που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης, και να παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε. Αν ο πωλητής δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του, ο αγοραστής έχει όσα δικαιώματα έχει ο δανειστής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και ιδίως σε περίπτωση υπερημερίας ή υπαίτιας αδυναμίας του οφειλέτη.

11. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

11.1 Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας - Πρόταση για αγορά αγαθών Η παραγγελία των προϊόντων ή/και υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. O Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

i. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

ii. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

iii. Της συνολικής τιμής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στον Πελάτη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.

iv. Του κόστους χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση. v. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες. vi. Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.

vii. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του. viii. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ix. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

x. Της ύπαρξης της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. xi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων. xii. Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης. xiii. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης.

xiv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τιμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας κλπ) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη, όποτε το ζητήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. xv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

xvi. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας. Η αποστολή της παραγγελίας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

11.3. Διαθεσιμότητα προϊόντων Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Κατόπιν παραγγελίας: Το προϊόν θα αναζητηθεί σε προμηθευτή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ο Πελάτης θα λάβει ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του προϊόντος εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας του. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τιμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.

Με προ-παραγγελία: Το προϊόν δεν βρίσκεται στις αποθήκες του προμηθευτή αλλά μπορεί να παραγγελθεί με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση πριν την υποβολή της παραγγελίας γνωστοποιείται στον Πελάτη ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης του προϊόντος. Η επιβεβαίωση λήψης εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της προ-παραγγελίας αποτελεί μόνο επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων (κατάρτιση) πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τιμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.

Προσωρινά Εξαντλημένο: Το προϊόν έχει εξαντληθεί ή καταργηθεί ή δεν αναμένεται άμεσα η παραλαβή του.

Web offer: Οι τιμές των εν λόγω προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί κάθε φορά στον Πελάτη τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος, αναλόγως των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο pmbeshop@kdpapadopoulos.gr). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης. Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας: Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

11.4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτούνται: • Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. • Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος και δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς αγορά προϊόν, υπάρχει το πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ. Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία προσθήκης προϊόντων πατήστε το πλήκτρο «Kαλάθι αγορών» στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης σας. Για να μπορέσετε να παραγγείλετε είναι απαραίτητο να είστε εγγεγραμμένος χρήστης του, θα σας συμβουλεύαμε όμως να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς θα είναι πολύ πιο εύκολη η όλη διαδικασία σε οποιαδήποτε μελλοντική χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συμπληρώστε στην φόρμα το e-mail σας & το password που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και κάντε login στο χώρο εγγεγραμμένων χρηστών.

11.5. Τόπος Παράδοσης Αφότου παραδοθεί το πράγμα που πουλήθηκε, τον κίνδυνο για την τυχαία καταστροφή ή τη χειροτέρευσή του φέρει ο αγοραστής. Αν ο πωλητής, με αίτηση του αγοραστή, στέλνει το πράγμα σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της εκπλήρωσης της παροχής, ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο αφότου το πράγμα παραδοθεί για αποστολή. Ο αγοραστής βαρύνεται με τα έξοδα της παραλαβής και της αποστολής σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της εκπλήρωσης. Παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα δωρεάν: Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, παραλαβή από το κατάστημα, θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας του από το εν λόγω κατάστημα (επιβεβαίωση παραλαβής). Ο Πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός πέντε ημερολογιακών ημερών την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης οφείλει να επιδείξει την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την παραλαβή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο). Αν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Παράδοση στον τόπο που ορίζει ο Πελάτης: Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη - μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη, του συνολικού βάρους και του όγκου της παραγγελίας κι ο υπολογισμός γίνεται στη φόρμα παραγγελίας προτού ολοκληρώσετε. Tα προϊόντα αποστέλλονται σε 4 με 7 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την διαθεσιμότητα, εκτός ειδικών περιπτώσεων εισαγωγής προϊόντων από Γερμανία που θα ενημερωθείτε, με την ΕΛΤΑ Courier στη διεύθυνση που έχετε επιλέξει μέσα από την ιστοσελίδα. Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 10.00πμ – 4.00μμ. Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένη ώρα παράδοσης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε κατά την δημιουργία της παραγγελίας σας και υπάρχει επιβάρυνση €1.85. Τα έξοδα αποστολής με Courier θα είναι €2,90 μέχρι 2 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι €0.74. Τα έξοδα μπορεί να υπερβούν αυτό το ποσό λόγω του όγκου των προϊόντων ή σε περίπτωση που η περιοχή σας χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη απο τις εταιρείες courier. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courrier είναι ακόμα αδύνατη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με το ταχυδρομείο. Για τα βαριά αντικείμενα που θέλετε να σας στείλουμε συμφέρει η αποστολή με πρακτορείο μεταφορών. Η χρέωση στην περίπτωση αυτή ποικίλει για κάθε δέμα αναλόγως το πρακτορείο, τον όγκο και το βάρος του δέματος, ενώ δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή η αντικαταβολή. Θα πρέπει να γίνει κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό μας λογαριασμό σε μια από τις συμβεβλημένες τράπεζες. Αποστολές στο εξωτερικό δεν γίνονται καθώς δεν είναι επιτρεπτό από τους Γενικούς Όρους της Mercedes-Benz. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αλλά τον Πελάτη. Σημειώνεται ότι ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα και έξοδα, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης θα επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την αποστολή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο). Αν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να επιδείξει ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

11.6. Χρόνος Παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ανωτέρα βία: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 2251/1994 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο μαςή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στο κατάστημα μας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για online παραγγελίες ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 2310 384051 είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος-e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pmbeshop@kdpapadopoulos.gr). Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: (α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»). (β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. (γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του. (δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmbeshop@kdpapadopoulos.gr και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει. (ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στο κατάστημα μας. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον ο Πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει η ίδια το, προς επιστροφή, προιόν από τον τόπο του Πελάτη, με δική του χρέωση. (στ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας. Για προϊόντα που αγοράσθηκαν με καταναλωτικό δάνειο δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων λόγω της αδυναμίας ακύρωσης του καταναλωτικού δανείου, ο Πελάτης δικαιούται αποκλειστικά να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων. (στ) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από τον χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του. (ζ) Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (η) Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη. (ι) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό. 12.2. Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης της παρ. 6 Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται: o Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση. o Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας. o Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί,

13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΛΑΤΩΜΜΑΤΙΚΩΤΗΤΑΣ Ή ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η Υπαναχώρηση της παρ. 10 της παρούσας δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους. 13.1. Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Ο πωλητής δεν εκπληρώνει την κατά το προηγούμενο άρθρο υποχρέωσή του, αν το πράγμα που παραδίδει στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και ιδίως:

1. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή ή στο δείγμα ή υπόδειγμα που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή

2. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη σύμφωνη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση

3. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας

4. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήμισης ή της επισήμανσης, εκτός αν ο πωλητής δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει τη σχετική δήλωση.

Ο πωλητής ευθύνεται για τυχόν ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας που διαπιστώνεται μέσα σε 6 μήνες από την παράδοση του πράγματος, εκτός αν τούτο δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος που πουλήθηκε ή με τη φύση του ελαττώματος ή της έλλειψης. Σε περίπτωση ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο Πελάτης δικαιούται κατ' επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Τα παραπάνω εκ του νόμου (ΑΚ 540) δικαιώματα του Πελάτη παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά. Ο πωλητής ευθύνεται για τυχόν ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας που διαπιστώνεται μέσα σε 6 μήνες από την παράδοση του πράγματος, εκτός αν τούτο δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος που πουλήθηκε ή με τη φύση του ελαττώματος ή της έλλειψης. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 2310 384051 είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος-e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pmbeshop@kdpapadopoulos.gr. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς. Περιορισμός ευθύνης: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Ο πωλητής δεν ευθύνεται σε αποζημίωση για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, αν η ιδιότητα αυτή υπήρχε κατά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά έπαυσε να υπάρχει χωρίς υπαιτιότητα του πωλητή πριν μεταβεί ο κίνδυνος στον αγοραστή. Αν ο αγοραστής προβάλλει ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα ή για έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, ο πωλητής δικαιούται να του τάξει εύλογη προθεσμία για να απαιτήσει αντικατάσταση του πράγματος Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών αποκλείεται. Αν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος, καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε. Αν από περισσότερα πράγματα που πουλήθηκαν μερικά μόνο έχουν ελάττωμα ή δεν έχουν τη συνομολογημένη ιδιότητα, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης περιορίζεται μόνο σε αυτά, και αν ακόμη ορίσθηκε ενιαίο τίμημα για όλα. Ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή / και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών του και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του. 13.2. Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή Τα καινούρια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής («διαρκή καταναλωτικά αγαθά») συνοδεύονται υποχρεωτικά από την έγγραφη εγγύηση («εμπορική εγγύηση») του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που εμφανίζεται ως κατασκευαστής («Προμηθευτής»). Οι βασικοί όροι της εμπορικής εγγύησης είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προ-ϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι ο συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. (β) Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο Προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστι-κών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεών του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο Πελάτης μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. (γ) Πέραν της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευα-στή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφ’ όσον είναι Προμηθευτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, εσωκλείει στα προϊόντα της με μακρά διάρκεια ζωής, τους όρους που αφορούν την ασφαλή χρήση και συντήρηση τους, και με τους οποίους οφείλει να συμμορφώνεται ο Πελάτης. Η εγγύηση κάθε διαρκούς καταναλωτικού προιόντος έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον: α) υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής β) δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.) και γ) δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

14. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 12, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις : Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε στο 2310 384051 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 2310 384051 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας. Ακύρωση παραγγελίας μετά την οριστική καταχώρηση στην ιστοσελίδα δεν γίνεται αποδεκτή, αν ο πωλητής έχει ήδη παραγγείλει το προϊόν από τον προμηθευτή του.

15. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1) Προεξόφληση σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε :

EUROBANK - Αριθμός Λογαριασμού: 0026 0297 1802 00226234 - IBAN: GR860 260 297 00001 802 0022 62 34

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Αριθμός Λογαριασμού: 5216 0362 16663 - IBAN: GR500 172 216 00052 160 362 16663

ALPHA BANK - Αριθμός Λογαριασμού: 731 00232 0000087 - IBAN: GR980 140 731 0731 00232 00000 87

Όνομα δικαιούχου: Κ.Δ. Παπαδόπουλος Α.Ε. και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο pmbeshop@kdpapadopoulos.gr, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας σας ώστε να γίνει εύκολα και γρήγορα η ταυτοποίηση. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, δρομολογούμε την παραγγελία σας.

2) Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή): Πληρώστε τον συνεργάτη της εταιρείας μας ELTA Courier Πόρτα-Πόρτα, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Ισχύει για παραγγελίες κάτω των 50 ευρώ και η χρέωση είναι 3 ευρώ επιπλέον.

3) Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στο κατάστημα μας: Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωση της παραγγελίας επιλέξτε στη Μέθοδο Αποστολή το «Παραλαβή από κατάστημα». Εφόσον βρίσκεστε εντός Θεσσαλονίκης και η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί έως τις 11:00π.μ., τότε εντός 3 εργάσιμων ημερών τα προϊόντα που επιλέξατε θα βρίσκονται στο κατάστημα μας. Η παραγγελία σας θα παραμείνει στο κατάστημα μας για 2 μέρες μετά την παράδοση της σε αυτό. Η εξόφληση της παραγγελίας θα γίνει στο ταμείο του καταστήματος κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση που επιλέξετε να εξοφλήσετε τη παραγγελία σας με πιστωτική κάρτα σας ενημερώνουμε ότι η χρέωση θα γίνει στο κατάστημα. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητα σας (ή το διαβατήριο) κατά την εξόφληση της παραγγελίας στο ταμείο του καταστήματος.

16. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: 1)Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας Daimler AG. 2) Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις. 2) Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την σύναψη της σύμβασης.

17. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

a. Η αποτυχία μας να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε διάταξη των Όρων αυτών δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμά μας να το πράξουμε αργότερα.

b. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη, εμείς θα επιδιώξουμε την αντικατάστασή της με νέα, ενώ οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

c. Εκχώρηση δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας σε τρίτο και οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση θα είναι άκυρη. Μπορούμε να εκχωρήσουμε τα δικαιώματά μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους σε οποιονδήποτε επιθυμούμε.

d. Οι παρόντες Όροι διατυπώθηκαν πρωτοτύπως στην ελληνική γλώσσα. Ενδέχεται να μεταφράσουμε τους Όρους αυτούς σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της μεταφρασμένης έκδοσης και της πρωτότυπης ελληνικής, η ελληνική υπερισχύει.

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

a. Οι παρόντες Όροι, μαζί με κάθε άλλο ρητά αναφερόμενο σε αυτούς έγγραφο, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και των χρηστών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας, αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ μας.

b. Διατηρούμε το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης, ανανέωσης ή κατάργησης οποιουδήποτε όρου περιέχεται στους παρόντες Όρους, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

c. Θα ενημερώνουμε τους χρήστες σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της ιστοσελίδας μας ή όπως απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.

d. Διευκρινίζεται ότι κάθε τυχόν τροποποίηση των Όρων δεν θα ισχύει αναδρομικά αλλά από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μετά τη θέση σε ισχύ οποιασδήποτε τροποποίησης, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους νέους Όρους. Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

e. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που συμβάλλεστε και κάνετε χρήση της ιστοσελίδας είναι και οι εφαρμοστέοι.

19. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη σε περίπτωση που ασκηθεί εναντίον της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση από οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και να την αποζημιώσετε για οποιαδήποτε έξοδα ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβών δικηγόρων), τα οποία προκύπτουν από: α) τη χρήση της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», β) την ανταλλαγή οποιουδήποτε περιεχομένου που προκύπτει από τη χρήση της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, γ) τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στον υπολογιστή ή / και τους διακομιστές σας από εσάς και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο παρέχονται οι πληροφορίες, δ) παραβίαση των παρόντων Όρων, ε) πληροφορίες που έχετε στείλει, υποβάλει, παραλάβει ηλεκτρονικά, προβάλει, εκτυπώσει, μεταφορτώσει ή μεταδώσει μέσω της «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ή στ) την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή οντότητας. Είστε υπεύθυνοι για τις ενέργειές σας όταν χρησιμοποιείτε την «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δαπανών που προκύπτουν για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, η «Κ.Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον δικό της νομικό σύμβουλο.

20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

a. Η χρήση της ιστοσελίδας μας διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. b. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα, αυτών της Θεσσαλονίκης.


Το προϊόν προστέθηκε στην σύγκριση!